Giải câu 2 trang 43 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 43 sách toán VNEN 7 tập 2

Thu gọn đa thức sau: M = x3 + y3 + z3 + x3 – y3 + z3 + x3 + y3 – z3

Bài làm:

M = x3 + y3 + z3 + x3 – y3 + z3 + x3 + y3 – z3

M = (x3 + x3 + x3 ) + (y3 – y3 + y3 ) + (z3 +z3 – z3)

M = 3x3 + y3 + z3

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021