Giải câu 1 trang 76 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 76 sách toán VNEN 7 tập 2

Đọc và làm theo yêu cầu

b) Cho hình 40. Điền số thích hợp vào chỗ trống (...) trong mỗi đẳng thức sau (theo mẫu):

MG = 2 GR ; GR = .....MR ; GR = .....MG

NS = .....NG ; NS = .....GS ; NG = .....GS

Bài làm:

b) MG = 2 GR ; GR = MR ; GR = $\frac{1}{2}$ MG

NS = NG ; NS = 3 GS ; NG = 2 GS

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021