Giải VNEN toán 7 bài 10: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Giải bài 10: Ôn tập chương III - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 94. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

C. Hoạt động luyện tập

1. Thực hiện các hoạt động sau

a) Nhớ lại và trao đổi

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

b) Trả lời các câu hỏi sau

Câu 1: Trang 94 sách toán VNEN 7 tập 2

(1) Thế nào là: Đường (đoạn) vuông góc? Đường xiên? Hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng? Hình chiếu của một đường xiên trên một đường thẳng?

(2) Thế nào là khoảng cách từ một điểm (nằm ngoài một đường thẳng) đến đường thẳng đó?

(3) Thế nào là đường trung tuyến của một tam giác? Một tam giác có mấy đường trung tuyến? Thế nào là trọng tâm của tam giác?

(4) Thế nào là đường phân giác của tam giác? Một tam giác có mấy đường phân giác?

(5) Thế nào là đường trung trực của tam giác? Một tam giác có mấy đường trung trực?

(6) Thế nào là đường cao của tam giác? Một tam giác có mấy đường cao? Thế nào là trực tâm của tam giác?

(7) Với tam giác cân, hay tam giác đều, thì chúng có tính chất đặc biệt gì về đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực?

=> Xem hướng dẫn giải

c) Đố bạn nêu chính xác các tính chất sau

Câu 2: Trang 94 sách toán VNEN 7 tập 2

Điền vào chỗ (...) để được phát biếu đúng:

(1) Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là.......

(2) Trong một tam giác, Cạnh đối diện với góc lớn hơn là......

(3) Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng kẻ đường vuông góc và các đường xiên đến đường thẳng đó thì..........là đường ngắn nhất.

(4) Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì:

- Đường xiên nào có .............lớn hơn thì lớn hơn;

- Đường xiên nào ........thì có hình chiếu lớn hơn;

- Hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu...........;

- Hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên ............

(5) TRong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng............cạnh còn lại;

(6) TRong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng............cạnh còn lại;

(7) Các đường trung tuyến của tam giá cắt nhau tại một điểm, có tính chất................

(8) Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì............hai cạnh của góc;

(9) Điểm nằm bên trong góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên ...........của góc;

(10) Các đường phân giác của tam giác cắt nhau tại một điểm có tính chất................

(11) Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì...........hai đầu mút.

(12) Điểm cách đầu hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên...........của đoạn thẳng ấy.

(13) Các đường trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm, có tính chất.............

=> Xem hướng dẫn giải

3. Luyện tập, ghi vào vở

Câu 3: Trang 96 sách toán VNEN 7 tập 2

a) Sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn:

+) Các góc của tam giác MNP, biết: MN = 24cm; NP = 25cm và PM = 7cm.

+) Các cạnh của tam giác XYZ, khi = $50^{o}$ ; $\widehat{Y}$ = $70^{o}$

b) Kiểm tra xem bộ ba độ dài nào sau đây có thể là 3 cạnh của một tam giác:

+) 5cm; 10cm; 15cm

+) 4cm; 12cm; 13cm

+) 8cm; 8cm; 8cm

+) 10cm; 13cm; 13cm

c) Cho hình 81 . Biết GF // AE, C là trung điểm của AE, B là trung điểm của AC , D là trung điểm của EC, GB = GF.

+) Đọc tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau trên hình đó.

+) So sánh độ dài các đoạn thẳng; AC, AG, AE.

d) Đường nào trong tam giác:

+) Chia tam giác đó thành hai phần có diện tích bằng nhau?

+) Chia mỗi góc của tam giác đó thành hai góc bằng nhau?

+) Chia mỗi cạnh của tam giác thành hai đoạn thẳng bằng nhau?

e) Với một tam giác có độ dài ba cạnh như thế nào thì các đường phân giác , đường cao, đường trung tuyến, kẻ từ một đỉnh trùng nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

D.E Hoạt động vận dụng và Tìm tòi, học hỏi

1. Thực hành. Tìm hiểu thêm

2. Đố bạn

a) Bạn Bình nới: "Trọng tâm của một tam giác luôn nằm trong tam giác đó." Theo em, bạn Bình nói đúng hay sai?

b) Bạn Cường tuyên bố: " Giao điểm của ba đường trung trực của một tam giác cách đều ba cạnh của tam giác đó". Theo em, tuyên bố của bạn Cường đúng hay sai?

c) Bạn Ân cho rằng: "Giao điểm của ba đường phân giác của tam giác cách đều ba đỉnh của tam giác đó". Theo em bạn Ân nói đúng hay sai?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021