Giải câu 2 trang 25 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 25 sách toán VNEN 7 tập 2

Điều tra về “ điểm bài kiểm tra ” môn Toán của học sinh một lớp 7 , người điều tra lập thành bảng sau :

Giải bài 5 toán VNEN 7: Ôn tập chương III

Dựa vào bảng số liệu trên , điền vào chỗ trống :

a ) Số học sinh của lớp là : …

b ) Số các điểm khác nhau mà các bạn đạt được là : …

c ) Điểm cao nhất mà các bạn đạt được là : …

d ) Điểm thấp nhất mà các bạn đạt được là : …

e ) Điểm mà các bạn đạt được nhiều nhất là : …

f ) Bảng “ tần số " của dấu hiệu “ điểm bài kiểm tra ” là bảng …

Giải bài 5 toán VNEN 7: Ôn tập chương III

Bài làm:

a ) Số học sinh của lớp là : 36

b ) Số các điểm khác nhau mà các bạn đạt được là : 8

c ) Điểm cao nhất mà các bạn đạt được là : 10

d ) Điểm thấp nhất mà các bạn đạt được là : 3

e ) Điểm mà các bạn đạt được nhiều nhất là : 8 ( 10 bạn)

f ) Bảng “ tần số " của dấu hiệu “ điểm bài kiểm tra ” là bảng: A

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021