Giải câu 1 trang 43 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 43 sách toán VNEN 7 tập 2

Ở Đà Lạt, tại một thời điểm, giá dâu tây là 165000 (đồng/kg) và giá nho là 75000 (đồng/kg).

a) Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua x kg dâu tây và y kg nho.

b) Biểu thức tìm được ở câu a) có một đa thức không ?

Bài làm:

a) Số tiền mua x kg dâu tây và y kg nho là: 165000x + 75000y.

b) Biểu thức tìm được ở câu a) có là một đa thức thì là tổng của 2 đơn thức.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021