Giải câu 1 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều?

Giải câu 1 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

Hình vuông: b)

Hình tam giác đều: c)

Hình lục giác đều: g)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021