Giải câu 2 bài luyện tập trang 138 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 138 - sgk toán lớp 3

Dưới đây là bảng thống kê số cây của bạn Na đã trồng được trong 4 năm:

Năm2000200120022003
Thông1875 cây2167 cây1980 cây2540 cây
Bạch đàn1745 cây2040 cây2165 cây2515 cây

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi dưới đây (theo mẫu):

a) Năm 2002 bạn Na trồng được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu cây bạch đàn?

Mẫu:

Số cây bạch đàn bạn Na trồng năm 2002 nhiều hơn năm 2000 là:

2165 – 1745 = 420 (cây)

b) Năm 2003 bạn Na trồng được tất cả bao nhiêu cây thông và cây bạch đàn?

Bài làm:

Số cây thông và cây bạch đàn bạn Na trồng được trong năm 2003 là:

2540 + 2515 = 5055 (cây)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021