Giải câu 2 bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 128 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 128 - sgk toán lớp 3

Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu kilogam gạo?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 7 bao: 28 kg gạo
  • 5 bao: ? kg gạo

Bài giải:

Một bao tải đựng số kg gạo là:

28 : 7 = 4 (kg)

5 bao tải đựng số kg gạo là:

5 x 4 = 20 (kg)

Đáp số : 20 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021