Giải câu 2 trang 56 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 56 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

a. 46 + 18; b. 56 + 16; c. 66 + 7

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021