Giải câu 4 trang 39 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 39 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau: ; $\frac{60}{135}$; $\frac{288}{180}$.

Bài làm:

Ta có: ƯCLN(28, 42) = 14

=> = $\frac{28 : 14}{42 : 14}$ = $\frac{2}{3}$.

Ta có: ƯCLN(60, 135) = 15

=> = $\frac{60 : 15}{135 : 15}$ = $\frac{4}{9}$.

Ta có: ƯCLN(288, 180) = 36

=> = $\frac{288 : 36}{180 : 36}$ = $\frac{8}{5}$.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021