Giải câu 4 trang 62 Cánh Diều Toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết số nguyên âm chỉ năm có sau sự kiện sau:

a) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên;

b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm 287 trước công nguyên.

Bài làm:

a) -776
b) -287

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021