Giải câu 4.21 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 4.21: Trang 94 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình dưới, biết AB = 10 m; DC = 25 m và hình chữ nhật ABED có diện tích là 150

Bài làm:

Chiều dài của đoạn AD là:

150 : 10 = 15 (m)

Diện tích mảnh đất là:

.AD.(AB + DC) = .15.(10 + 25) = 262,5 ($m^{2}$)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021