Giải câu 5 bài 31: Mắt sgk Vật lí 11 trang 203

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Trình bày sự lưu ảnh của mắt và ứng dụng.

Bài làm:

  • Sự lưu ảnh của mắt: Sau khi ánh sáng kích thích trên võng mạc tắt, ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài khoảng 0,1 s. Trong khoảng thời gian đó, ta vẫn còn cảm giác nhìn thấy vật. Đó là sự lưu ảnh trên võng mạc.
  • Ứng dụng: Trong điện ảnh, khi chiếu phim, cứ sau 0,04 s người ta lại chiếu một ảnh. Do hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc nên người xem có cảm giác quá trình diễn ra là liên tục.  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021