Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín xuất phát từ điểm M rồi trở lại điểm M. Công của lực điện bằng bao nhiêu ?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 25:

Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín xuất phát từ điểm M rồi trở lại điểm M. Công của lực điện bằng bao nhiêu ?

Bài làm:

Công của lực điện là A = 0 (J) vì điện tích đi chuyển theo một đường cong kín.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021