Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tính tròn số)

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 166 sgk vật lí 11

Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là . Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tính tròn số)

A. 370

B. 420

C. 530

D. Một giá trị khác A, B, C

Bài làm:

Chọn đáp án A.

Giải thích:

Áp dụng định luật khúc xạ, coi chiết suất của không khí là nkk = 1

Ta có: nkk.sin i = nn.sin r (1)

Trong đó: i là góc tới, r là góc khúc xạ, n­n là chiết suất của nước.

Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ i’ = i

Mà tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ, nên i’ + r = 900 hay i + r = 900 thế vào phương trình (1), ta được:

1.sin i = .sin (900 – i) = .cos i

Vậy giá trị của góc i = 370

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021