Giải câu 10 bài 31: Mắt sgk Vật lí 11 trang 203

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 12

Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tằng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

a) Xác định điểm cực cận và cực viễn.

b) Tính độ tụ của thấu kính phải đeo (cách mắt 2cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm không điều tiết

Bài làm:

a) Mắt bình thường về già vẫn có điềm cực viễn ở vô cùng (Cv = ). Tiêu cự của thấu kính mắt khi điều tiết tối đa là: f = $\frac{1}{D}$ = 1m.

Vậy khoảng cách từ điểm cực cận Cc đến mắt là OCc = 1m.

b) Ta có OCv = và OCc = 100cm.

Khi đeo kính đế nhìn rõ vật cách mắt 25cm mà không điều tiết thì ảnh của vật qua kính phải ở vô cực.

=> d' = 1- OCv= - =>f = d = l - 25 cm = 2 - 25 = - 23 cm

Đô tụ của kính: D = = $\frac{1}{0,23}$ $\approx$ 4,35 dp  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021