Giải câu 4 bài 34: Kính thiên văn sgk Vật lí 11 trang 216

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 216 Sgk Vật lí lớp 11

Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.

Bài làm:

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực :

Để quan sát được ảnh của vật bằng kính thiên văn ta điều chỉnh thị kính để ảnh qua thị kính là ảnh ảo, nằm trong giới hạn thấy rõ CvCc của mắt, nên f2 vào khoảng vài xentimet.

Muốn G có giá trị lớn thì ta phải tăng giá trị của f1 => Tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021