Trong các pin điện hóa có sự dịch chuyển từ năng lượng nào sau đây thành điện năng?

  • 1 Đánh giá

Câu 10: SGK trang 45:

Trong các pin điện hóa có sự dịch chuyển từ năng lượng nào sau đây thành điện năng?

A. Nhiệt năng.

B. Thế năng đàn hồi.

C. Hóa năng.

D. Cơ năng.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021