Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 28:

Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì?

Bài làm:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển từ M đến N và độ lớn của q.

.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021