Phát biểu nào dưới đây là sai?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 157 sgk vật lí 11

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

A. dòng điện tăng mạnh

B. Dòng điện giảm mạnh

C. dòng điện có giá trị lớn

D. dòng điện biến thiên nhanh

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11