Tụ điện là gì? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 33:

Tụ điện là gì? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào?

Bài làm:

Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách bằng một lớp các điện.

Cấu tạo của tụ phẳng: gồm hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bởi một lớp điện môi.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021