Giải câu 4 bài 33: Kính hiển vi sgk Vật lí 11 trang 212

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.

Bài làm:

Đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực được thể hiện ở hình 33.5 Sgk trang 210:

Giải câu 4 bài 33: Kính hiển vi - sgk Vật lí 11 trang 212

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021