Trong những trường hợp nào có hiện tượng tự cảm?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 157 sgk vật lí 11

Trong những trường hợp nào có hiện tượng tự cảm?

Bài làm:

Đối với mạch 1 chiều: Hiện tượng tự cảm xảy ra khi đóng và ngắt mạch.

Đối với mạch xoay chiều: Hiện tượng tự cảm luôn luôn xảy ra.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021