Giải bài 32 vật lí 11: Kính lúp sgk Vật lí 11 trang 205-208

 • 1 Đánh giá

Kính lúp là gì ? Công dụng và cấu tạo của kính lúp ra sao ? Để trả lời các câu hỏi này , KhoaHoc xin chia sẻ bài Kính lúp thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 11. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. LÝ THUYẾT

 • Dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều tạo ảnh ảo có góc trông lớn
 • Người ta phân các dụng cụ quang thành hai nhóm:
  • Các dụng cụ quan sát vật nhỏ gồm kính lúp, kính hiển vi,...
  • Các dụng cụ quan sát vật ở xa gồm kính thiên văn, ống nhòm,...
 • Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ, được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hay một hệ ghép tương đương với một thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (vài xentimet)
 • Số bội giác: G = $\approx$ $\frac{tan\alpha }{tan\alpha _{o}}$
 • Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 205 Sgk Vật lí lớp 11

Số bội giác phụ thuộc những yếu tố nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 207 Sgk Vật lí lớp 11

Hãy thiết lập công thức của số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 1: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao ? Định nghĩa số bội giác.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng ở vô cực.Viết công thức số bội giác của kính lúp trong trường hợp này.

=> Xem hướng dẫn giải

Vẽ sơ đồ tia sáng trong trường hợp mắt ngắm chừng kính lúp ở vô cực để trả lời câu hỏi của bài tập 4 và 5 dưới đây

Câu 4: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Yếu tố nào kể sau đây không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?

A. Kích thước của vật

B. Đặc điểm của mắt

C. Đặc điểm của kính lúp

D. Không có (Các yêu tố A,B,C,D đều ảnh hưởng)

Câu 5: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Tiếp theo câu 4

Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ?

A. Dời vật

B. Dời thấu kính

C. Dời mắt

D. Không cách nào

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Một học sinh cận thị có các điểm Cc , Cv cách mắt lần lượt 10cm và 90 cm, Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ +10dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính.

a) Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?

b) Một học sinh khác, có mắt không bị tật, ngắm chừng ở kính lúp nói trên ở vô cực. Cho OCc = 25cm. Tính số bội giác.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 11 bài 32: Kính lúp (P2)


 • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan