Giải câu 2 bài 32: Kính lúp sgk Vật lí 11 trang 208

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

Bài làm:

Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hay một hệ ghép tương đương với một thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (vài xentimet).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021