Giải câu 7 bài 34: Kính thiên văn sgk Vật lí 11 trang 216

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 216 Sgk Vật lí lớp 11

Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự f1 = 1,2m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f2 = 4cm.

Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

Bài làm:

Khoảng cách giữa hai kính của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực: d = f1 + f2 = 1,2 + 0,04 = 1,24 (m)

Số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực :

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021