Làm thế nào để tích điện cho tụ điện? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 33:

Làm thế nào để tích điện cho tụ điện? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào?

Bài làm:

Người ta tích điện cho tụ bằng cách nối hai bản tụ vào hai cực của nguồn điện.

Điện tích của tụ là độ lớn điện tích trên mỗi bản.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021