Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 138:

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Bài làm:

Quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của khi q0 > 0 và ngược chiều khi q0 < 0. Lúc đó, chiều của lực lo-ren-xo là chiều ngón tay cái choãi ra.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021