Vì sao điện trở của kim loại tăng lên khi nhiệt độ tăng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 78:

Vì sao điện trở của kim loại tăng lên khi nhiệt độ tăng?

Bài làm:

Vì điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ theo hàm bậc nhất tuyến tính như sau:

.

Trong đó:

  • , $\rho _{0}$ lần lượt là điện trở suất của kim loại ở nhiệt độ t, t0.
  • : hệ số nhiệt điện trở (K-1).
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11