Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế UMN = 50 V.

  • 1 Đánh giá

Câu 9: SGK trang 29:

Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế UMN = 50 V.

Bài làm:

Áp dụng công thức: A = q.E.d = q.UMN = (J).

  • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021