Giải câu 2 bài 34: Kính thiên văn sgk Vật lí 11 trang 216

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 216 Sgk Vật lí lớp 11

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Bài làm:

Đường truyền của tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực được thể hiện ở hình 34.4 sgk trang 214:

Giải câu 2 bài 34: Kính thiên văn - sgk Vật lí 11 trang 216

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021