Bằng những cách nào để nhận biết có dòng điện chạy qua một vật dẫn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 44:

Bằng những cách nào để nhận biết có dòng điện chạy qua một vật dẫn?

Bài làm:

Ta có thể nhận biết có dòng điện chạy qua vật dẫn dựa theo tác dụng của dòng điện:

Lắp nối tiếp một bóng đèn với vật dẫn (không khả thi).

Đưa một kim nam châm lại gần vật dẫn.

....

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021