Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 33:

Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì?

Bài làm:

Năng lượng của một tụ điện tích điện là năng lượng điện trường của tụ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11