Tính chất điện của bán dẫn và kim loại khác nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 106:

Tính chất điện của bán dẫn và kim loại khác nhau như thế nào?

Bài làm:

Kim loại: dẫn điện tốt vì có nhiều electron tự do (hạt tải điện của kim loại).

Bán dẫn: hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp, là một chất dẫn điện ở nhiệt độ phòng. Hay tính dẫn điện phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021