Giải bài 12 vật lí 11: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa ( Phần 1)

  • 1 Đánh giá

Suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa được xác định như thế nào? Để hiểu rõ về cách xác định, KhoaHoc xin chia sẻ bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa thuộc chương trình Sgk Vật lí lớp 11. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi chi tiết , đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn .

Trả lời các câu hỏi trong bài

C1 Trang 64 Sgk Vật lí lớp 11

Hãy nói rõ chức năng hoạt động của miliampe kế A, biến trở R, và điện trở bảo vệ R0 mắc trong mạch điện trong hình 12.2

Giải bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa ( Phần 1)

Trả lời :

  • Chức năng hoạt động của miliampe kế A : Dùng để đo cường độ dòng điện I chạy trong đoạn mạch
  • Chức năng hoạt động của biến trở R : Dùng để điều chỉnh điện trở của mạch điện
  • Chức năng hoạt động của điện trở bảo vệ R0 : Dùng để thay thế điện trở của mạch khi điện trở của mạch bằng 0 ( Nếu để điện trở mạch bằng 0, cường độ dòng điện I lớn nhất , có thể gây hiện tượng đoản mạch )

C2 Trang 64 Sgk Vật lí lớp 11

Giải bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa ( Phần 1)

Tại sao khi mắc một vôn kế V có điện trở không lớn vào hai đầu đoạn mạch MN thì cường độ dòng điện I trong đoạn mạch lại tăng lên và hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch này lại giảm nhỏ ?

Trả lời :

  • Vôn kế V có điện trở không lớn , tức là sẽ có cường độ dòng điện I lớn, vôn kế được mắc vào hai đầu đoạn mạch MN do đó cường độ dòng điện I trong đoạn mạch tăng lên
  • Ta có công thức UMN = U = - I.( Ro + r ) , khi có I tăng , tích I.(R0 + r ) sẽ tăng , mà không đổi, nên hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch này sẽ giảm

C3 Trang 66 Sgk Vật lí lớp 11

Tại sao không được phép dùng nhầm thang đo cường độ dòng điện của đồng hồ đo điện đa năng hiện số để đo hiệu điện thế trong mạch điện ?

Trả lời : Không được phép dùng nhầm thang đo cường độ dòng điện của đồng hồ đo điện đa năng hiện số để đo hiệu điện thế trong mạch điện vì nếu dùng nhầm thang đo sẽ làm hỏng đồng hồ

C4 Trang 66 Sgk Vật lí lớp 11

Trong mạch điện hình 12.3, nếu để biến trở R hở mạch, thì số chỉ của vôn kế V sẽ bằng bao nhiêu ? Số chỉ này có đúng bằng giá trị suất điện động của pin điện hóa mắc trong mạch điện không ?

Trả lời: Nếu để biến trở R hở mạch , thì số chỉ của vôn kế bằng: UV = - Ur -

C5 Trang 67 Sgk Vật lí lớp 11

Phải vẽ đường biểu diễn của đồ thị U = f(I) như thế nào để phù hợp với phép tính giá trị trung bình ( thống kê ) đối với các giá trị I và U được ghi trong Bảng thực hành 12.1

Trả lời : Phải vẽ đường biểu diễn của đồ thị U = f(I) là một đường thẳng


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021