Tia catot là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 99:

Tia catot là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

Bài làm:

Tia catot là tia phát ra từ catot làm huỳnh quang thủy tinh. Tia catot là dòng các electron phát ra từ catot, có năng lượng lớn và bay tự do trong không gian, được sinh ra khi phóng điện qua chất khi ở áp suất thấp.

Ta còn có thể tạo ra tia catot nhờ súng electron.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021