Trình bày thao tác hàn điện và giải thích vì sao phải làm thế?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 93:

Trình bày thao tác hàn điện và giải thích vì sao phải làm thế?

Bài làm:

Thao tác hàn điện:

Dùng máy hàn gồm một nguồn điện tạo hiệu điện thế khoảng vài chục vôn và điện trở trong rất nhỏ để có thể tạo ra dòng điện lớn (hàng trăm ampe).

Nối các điện cực của nguồn điện với vật cần hàn và que hàn.

Chạm que hàn vào vật cần hàn để tạo mạch điện kín, điểm tiếp xúc giữa que hàn và vật cần hàn nóng đỏ, sau đó nhấc que hàn ra.

Khi đó, mạch điện hở, dòng điện bị ngắt đột ngột, suất điện động tự cảm tạo ra sẽ rất lớn, tạo ra tia lửa điện làm phát sinh hồ quang điện.

Hồ quang điện làm nóng chảy que hàn vào chỗ cần hàn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021