Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ :

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 29:

Chọn câu đúng.

Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ :

A. chuyển động dọc theo một đường sức điện.

B. chuyển động từ một điểmcó điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.

C. chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

D. đứng yên.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Do electron mang điện tích qe nên nó chịu tác dụng của lực điện trường.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021