Giải các câu 6,7,8 bài 31: Mắt sgk Vật lí 11 trang 203

  • 1 Đánh giá

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

O : quang tâm của mắt;

V : điểm vàng trên màng lưới

Giải các câu 6,7,8 bài 31: Mắt - sgk Vật lí 11 trang 203

Quy ước đặt:

1 : Mắt bình thường khi về già

2 : Mắt cận

3 : Mắt viễn

Hãy chọn đáp án đúng cho các bài tập từ số 6 đến số 8

Câu 6: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Mắt loại nào điểm cực viễn ở Cv ở vô cực ?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 1 và 3

Câu 7: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Mắt loại nào có fmax > OV ?

A. 1 B. 2

C. 3 D. Không loại nào

Câu 8: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 1 và 3

Bài làm:

Câu 6Câu 7Cau 8
ACD

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021