Trong một từ trường đều có $\overrightarrow{B}$ thẳng đứng, cho một dòng các ion bắt đầu đi vào từ trường từ điểm A và đi ra tại điểm C,

  • 1 Đánh giá

Câu 8*: SGK trang 138:

Trong một từ trường đều có thẳng đứng, cho một dòng các ion bắt đầu đi vào từ trường từ điểm A và đi ra tại điểm C, sao cho AC là $\frac{1}{2}$ đường tròn trong mặt phẳng nằm ngang. Các ion có cùng điện tích, cùng vận tốc đầu. Cho biết khoảng cách AC giữa điểm đi vào và điểm đi ra đối với ion C2H5O+ là 22,5 cm, xác định khoảng cách AC đổi với các ion C2H5OH+; C2H5+; OH+; CH2OH+; CH3+; CH2+.

Bài làm:

Bán kính quỹ đạo của ion C2H5O+ (cm).

Ta có: $\Rightarrow $ $R_{C_{2}H_{5}OH^{+}} = \frac{46}{45}.11,25 = 11,5$

Vậy khoảng cách AC của ion C2H5OH+ là: 11,5.2 = 23 (cm).

Tương tự, khoảng các AC đối với các ion C2H5+; OH+; CH2OH+; CH3+; CH2+ lần lượt là: 14,5; 8,5; 15,5; 7,5; 7,0 (cm).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021