Giải bài tập câu 2 Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 85:

Dòng điện trong chất điện phân khác dòng điện trong kim loại như thế nào?

Bài làm:

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion trong dung dịch điện trường.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021