Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 44:

Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?

Bài làm:

Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức:

. (A).

Đối với dòng điện không đổi: (A)

Trong đó: , q là điện lượng chuyển qua tiết điện thẳng của dây dẫn trong thời gian t (s).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021