Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết electron.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 14:

Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết electron.

Bài làm:

Khi cho quả cầu A trung hòa về điên tiếp xúc với quả cầu B mang điện tích âm thì một phần electron của quả cầu B sẽ được truyền sang cho quả cầu A do electron có thể rời khỏi nguyên tử di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Kết quả là: Quả cầu A nhận thêm electron nên mang điện tích âm (nhiễm điện âm).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021