Hãy trình bày các mối quan hệ trong đoạn mạch có chứa nguồn điện.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 58:

Hãy trình bày các mối quan hệ trong đoạn mạch có chứa nguồn điện.

Bài làm:

Trong đoạn mạch có chứa nguồn điện mối quan hệ giữa các đại lượng được biểu diễn bằng các công thức: .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11