Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1 A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 6 V.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 49:

Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1 A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 6 V.

Bài làm:

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là: A = U.I.t = 6.1.1.3600 = 21 600 (J).

Công suất điện của nguồn: Png = U.I = 6.1 = 6 (W).

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021