Chứng tỏ rằng, với hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau ta luôn có: d2 = d1 sgk Vật lí 11 trang 192

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 192 Sgk Vật lí lớp 11

Chứng tỏ rằng, với hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau ta luôn có: d2 = - d1

Bài làm:

Ta có , $\frac{1}{f_{2}}=\frac{1}{d_{2}}+\frac{1}{d'_{2}}$ (1)

Với hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau: D = D1 + D2

$\frac{1}{f}=\frac{1}{f_{1}}+\frac{1}{f_{2}}$ (2)

Xét sơ đồ tạo ảnh: AB A2B2

d1 d'2

=> , (3)

Từ (1), (2) và (3) => = 0 $\Leftrightarrow$ d2 = - d'1

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021