Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều ở giữa hai bàn kim loại phẳng, điện tích trái dấu.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 25:

Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều ở giữa hai bàn kim loại phẳng, điện tích trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.

Bài làm:

Công của lực điện là: A = q.E.d = (J)

Theo định luật biến thiên thế năng, ta có: Wđ = A (J).

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021