Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 138:

Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.

Bài làm:

Lực Lo-re-xơ: là lực từ tác dụng lên một điện tích chuyển động trong từ trường.

Công thức của lực Lo-ren-xo là: f = q0.v.B. .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021