Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 20:

Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Bài làm:

Vectơ cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm q tại điểm M:

với $k = 9.10^{9}$.

Đặc đim:

  • Phương, chiu trùng vi phương, chiu ca lc đin tác dng lên đin tích th q dương;
    • cùng phương cùng chiu vi nếu q dương.
    • cùng phương ngược chiu vi nếu q âm.
  • Độ dài biu din độ ln ca cường độđin trường theo mt t l xích nào đó.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021