So sánh những tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 124:

So sánh những tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

Bài làm:

Giống nhau:

Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức điện (đối với điện trường) và một đường sức từ (đối với từ trường).

Đường sức từ và đường sức điện đều có hướng.

Nơi nào có từ trường hoặc điện trường mạnh thì đường sức từ hoặc đường sức điện dày (mau). Ngược lại, nơi nào có từ trường hoặc điện trường yếu thid đường sức từ hoặc đường sức điện thưa.

Khác nhau:

Đường sức điện: là những đường cong không khép kín, đi ra ở điện tích dương, đi vào ở điện tích âm, hoặc đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở vô cùng, hoặc đi ra từ vô cùng và kết thúc ở điện tích âm.

Đường sức từ: là những đường cong khép kín vô hạn ở hai đầu, đi ra từ cực bắc đi vào từ cực nam.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021